hore

Finančné pojmy

eShopy > Pôžičky > Finančné pojmy


Finančné pojmy

Uvádzame najčastejšie používané finančné pojmy, na ktoré môžete naraziť pri dojednávaní pôžičiek. Správne pochopenie produktov a zmluvy je základom k zodpovednému požičiavanie peňazí.

Pôžička

Krátkodobé alebo dlhodobé poskytnutie peňazí veriteľom dlžníkovi a vopred daných podmienok stanovených v zmluve za poplatok.

Úrok

Úrok je cena za poskytnutie pôžičky a stanovuje sa ako percentuálny podiel z požičanej sumy zvyčajne raz za rok. Väčšinou je obsiahnutý v splátke pôžičky.

Splátka pôžičky

Pravidelná mesačná platba, ktorú sa pôžička spláca. Splátka môže byť tiež týždňová, Kvartálna alebo ročná.

Americká hypotéka

Bezúčelová pôžička, ktorú možno použiť na čokoľvek, ale zaistená nehnuteľností v osobnom vlastníctve.

Hypotéka

Účelová pôžička, ktorú možno použiť na obstaranie alebo rekonštrukciu bývania. Hypotéka je zaistená nehnuteľností v osobnom vlastníctve.

RPMN

RPMN znamená skratku pre ročnú percentuálnu mieru nákladov a je základným parametrom každej pôžičky. Výška RPMN nám hovorí, ako je daná pôžička drahá. Do výpočtu sadzby RPMN totiž vstupujú všetky náklady a poplatky za pôžičku, ktoré zaplatíme. Na jeho základe môžeme pôžičky medzi sebou porovnávať. Čím nižšia je RPMN, tým je pôžička lacnejšia.

Poistenie pôžičky

Vybrané spoločnosti ponúkajú ako Volitený službu k svojej pôžičke aj poistenie schopnosti splácať. Ak máte dohodnuté toto poistenie a prídete napríklad o prácu, alebo v prípade invalidity bude poisťovňa pôžičku splácať za Vás. Konkrétne podmienky sú uvedené v poistnej zmluve. Je múdre toto poistenie využiť.

Bankový úver

Pôžička, ktorú poskytujú banky. Sú výhodnejšie ale horšie dostupné.

Nebanková pôžička

Pôžička, ktorú poskytujú poskytovatelia mimo bankový sektor. Sú dostupnejšie ale je potrebné dávať pozor na jednotlivé poskytovateľa. Existuje celé spektrum od veľkých solídnych, po menej serióznych poskytovateľov.

Pôžička do výplaty

Veľmi rýchla pôžička malej čiastky niekoľkých stoviek do výplaty. Pôžička má minimálne nároky, ale je pomerne drahá.

Publikované 1.3.2014

Posledné články: