hore

Pôžičky na zmenku

Častou formou pôžičiek sú pôžičky na zmenku. Pôžičky môžu byť zaistené rôzne, najčastejšie sa využíva zástavy nehnuteľnosti, alebo práve zmenky. Zmenka v tomto prípade má funkciu zaisťovaciu. Žiadateľ spolu so zmluvou o pôžičku podpisuje zmenku na dlžnú sumu. Je to obchodovateľný cenný papier, ktorý má jasne dané zákonom náležitosti. Zmenky upravuje zmenkový zákon.

eShopy > Pôžičky > Pôžičky na zmenku


Od súkromných osôb

Pôžičky na zmenku poskytujú tiež súkromné osoby. Pôžičky na zmenku od súkromných osôb sú medzi občanmi rozšírené pre svoju jednoduchosť a jasné zabezpečenie dlhu.

Pôžičky na zmenku bez poplatku

Pôžičky na zmenku bez poplatku sú pôžičky, kedy žiadateľ o pôžičku neplatia vopred žiadne poplatky. Platí iba dohodnutý úrok pôžičky.

Bankové aj nebankové pôžičky na zmenku

Väčšinou sa dojednávajú nebankové pôžičky na zmenku. S týmito pôžičkami sa ale stretneme aj v banke. Banky používajú pôžičky na zmenku napríklad u kontokorentných úverov, ktoré sú zabezpečené bianco zmenkou, čo je taká zmenka, kde nie je uvedená suma, pretože dlh je premenlivý podľa čerpania. Dojednáva sa zárověň dohoda, v ktorej sa stanovujú podmienky vyplnenie čiastky zmenky.

Pozor, jedná sa o vysoko rizikový typ pôžičky.

Publikované 9.3.2014

Posledné články: